Traktor TRIAL 2008
Š a l m a n o v i c k á   s t r o u h a
www.salmanovice.zemen.cz

www.traktory.net

Šalmanovice 31.května 2008Aktuality

22.06.2008
Ahoooj! Tak na závěr ještě dvě malé fotogalerie. Pokud se Vám líbilo jsme rádi a těšíme se na další v příštím roce.

31.05.2008 - 9.00
Ahoooj! Tak začínáme! Mála spanilá jízda je za námi a začíná soutěžní klání. Dnes máme výbornou předpověď počasí, takže opatrně a dodržujte pitný režim a samozřejmě opatrně také na soutěži. Jdeme nato!.

05.05.2008
Přípravy v plném proudu. Už máte připraveny Traktůrky?
Těšíme se na Vaši návštěvu.

21.04.2008
Důležitá informace pro soutěžící. V sekci DOVEDNOST je nutné, aby Vaše stroje měli připraven závěs na káru (kouli) nebo u velkých stroji závěs na kolík auto vlek.

11.03.2008
Zprovoznili jsme web se základními informacemi o letošním ročníku Traktor Trialu.www.salmanovice.zemen.cz


Trial
v obrazech

Traktor TRIAL 2006

Traktor TRIAL 2006

Traktor TRIAL 2006

Obecné - Program - Přihláška - Specifikace - Parkování
Provozní řád a pravidla soutěže

Traktor Trial Šalmanovická strouha
si Vás dovoluje pozvat na 8.ročník setkání
traktorů domácí výroby.
Na setkání s Vámi se těší Pavel Pekař.

Fotogalerie I. část - Dz.
Fotogalerie II. část - Ing. Jiří Liška


Program:
07:30 hod. - Příjem účastníků, strojů
09:00 hod. - Začátek soutěžního setkání

SPANILÁ JÍZDA
1) TERÉNNÍ SEKCE 1
2) TERÉNNÍ SEKCE 2
3) TAHÁNÍ ZÁVAŽÍ
4) SPRINT VE DVOJICÍCH
5) DOVEDNOST - viz upozornění !!
6) HLEMÝŽDÍ JÍZDA
7) BAHNA special
VOLNÉ JÍZDY

Změny vyhrazeny

Po celou dobu soutěžního klání bude hrát reprodukovaná hudba,
bude zajištěno občerstvení a koutek pro manželky.

18:00 hod. - Předpokládaný konec a vyhlášení výsledků


Přihláška:
Přihláška je k dispozici ke stažení ve formátu
PDF nebo DOC.
Startovné 250,- CZK
Žádáme o vyplnění a zaslání dle instrukcí na adresu pořadatele:

Pavel Pekař
Vrchlického 935
379 01 Třeboň

nebo telefonicky 384 721 300 nejpozději do 16.5.2008.


Specifikace:

SPANILÁ JÍZDA:
Poslední příležitost vidět stroje v nablýskané kráse

TERÉNNÍ AKCE:
Stroje projíždí vytyčenou trasu kůlky s podložkou a trestný bod se
počítá za spadlou podložku, kůlek, 3x couvání na jednom místě, uzávěrku diferenciálu (pouze stroje 4x4), cizí pomoc po 5.trestných bodech a nedokončení sekce za 50 trestných bodů.

DOVEDNOST:
Řidič prokazuje nejenom své řidičské dovednosti, ale i manuální
zručnost. Měřen je čas a přesnost. V sekci DOVEDNOST je nutné, aby Vaše stroje měli připraven závěs na káru (kouli) nebo u velkých stroji závěs na kolík auto vlek.

TAHÁNÍ ZÁVAŽÍ:
Stroje táhnou závaží přiměřené hmotnosti ke stroji vytyčenou trasou
1.sec=1.bod. Nezúčastněný 200. a nedokončení 50. trestných bodů k naměřenému času.

SPRINT DVOJIC:
Stroje s rovnocennou rychlostí na znamení startují 25 m, STOP- stroj
zastaví a řidič musí doběhnout na značku CÍL .Vítěz 5.bodů, poražený 5bodů. Každý s každým - rovnocenné rychlosti.

BAHNA special:
Úkolem je projet vytyčenou trať nezpevněným terénem. Strojům povoleny uzávěrky diferenciálu. Úspěšný účastník této sekce -10.bodů.

HLEMÝŽDÍ JÍZDA:
Hromadný start strojů. Úkolem je projet vytyčený úsek co nejpomaleji. Na startu zařadit nejnižší převodový stupeň a při jízdě nepoužívat spojku!!! Nejpomalejší stroj -20.bodů, druhý -10.bodů, třetí -5.bodů.

VOLNÉ JÍZDY:
Nepovinná ukázka dovedností řidičů a výkonů strojů. Řidič si zvolí sekci
a předvede přednosti stroje a své umění jej ovládat. Hodnotí traťový komisař.

Změny vyhrazeny!
 


Parkování:
Bude speciálně vyhrazeno pro návštěvníky na vyznačeném pozemku. V případě velkého zájmu a počtu návštěvníků dbejte prosíme na to, abychom neomezovali průjezd obcí a výjezdů ze soukromých pozemků. Děkujeme.

Příjezd do Šalmanovic:
Doporučujeme trasu od Třeboně směrem na Nové Hrady cca 15 km.
V Třeboni po odbočení na kruhovém objezdu směr do centra, jeďte směr Borovany, navede Vás na hráz rybníka, dále po hlavní do leva, po přejetí hráze již jen směr Nové Hrady (Borovany již NE), Hrachoviště, Lipnice, Šalmanovice.
V Šalmanovicích za cedulí obce ve směru z Třeboně nebo Suchdola n./L. pravotočivá svažující se vozovka a po pravé straně již značeno parkoviště pro návštěvníky a případně vjezd pro soutěžící.

Mapa 1.  Mapa 2.


Pravidla a řád soutěže:
Obecná ustanovení:
Účastník Traktor trialu je povinen dodržovat pokyny organizátora a zdržet se jednání ,které by bylo v rozporu s tímto řádem.Nedodržení níže uvedených nařízení by vedlo k vyloučení účastníka ze soutěže a vykázání z pozemku Traktor trialu. Každý účastník odpovídá za své chování.Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné zranění, škody na strojích a zařízení účastníků.

Účastník:

1. Osoba starší 18.let
2. Dále je řidič nesmí požívat alkoholické nápoje, psychotropní látky, před a během soutěže.
3. Nesmí vjíždět a vstupovat mimo vyhrazený prostor.
4. Musí dbát bezpečnostních, ekologických, požárních pravidel.
5. Musí upozornit organizátora na případné závady a nedostatky.
6. Musí se vyvarovat chování, které by vedlo ke zranění, zranění ostatních účastníků a diváků.
7. Musí přizpůsobit jízdu technickému stavu stroje a terénním podmínkám atd.
8. Nesmí způsobovat škodu na zařízení a ostatním vybavení.
9. Odpovídá za svůj stroj jakož i za jeho technický stav. Případné škody si účastníci navzájem vyrovnají nebo jiným způsobem vyřeší.
10. Musí dodržovat pořádek a čistotu v celém areálu Traktor trialu.

Účastník, dále jen řidič stroje a spolujezdec byl seznámen se všemi body tohoto řádu a souhlasí s ním. To potvrzuje svým podpisem na přihlášce.Fórum
Vaše názory,
náměty,
zážitky

Pište Vaše náměty, zážitky, tajemství s čím k nám přijedete.


Minulé ročníky

Traktor Trial 2007
Traktor Trial 2006
Traktor Trial 2005
Traktor Trial 2004
Traktor Trial 2002
Traktor Trial 2001


Sponzoři

 


Trial
v obrazech

Traktor TRIAL 2006

Traktor TRIAL 2006

Traktor TRIAL 2006

 

Poslední aktualizace 22.06.2008 12:04:45
www.salmanovice.zemen.cz