Šalmanovice.CZ
www.salmanovice.esnet.cz

horizontal rule

TRAKTOR TRIAL ŠALMANOVICE 2006
6.ročník

Traktor Trial - Šalmanovická strouha 2006
si Vás dovoluje pozvat na 6.ročník setkání traktorů domácí výroby.

PROGRAM:
07.30 hod. - Příjem účastníků,strojů
08.30 hod. - Začátek soutěžního setkání
18.00 hod. - Předpokládaný konec a vyhlášení výsledků

SPANILÁ JÍZDA
TERENNÍ SEKCE
PŘETAHOVÁNÍ
TAHÁNÍ ZÁVAŽÍ
SPRINT VE DVOJICÍCH
BAHNA
VOLNÉ JÍZDY

Závazné přihlášky zasílejte na adresu
Pavel Pekař, Vrchlického 935, Třeboň 379 01 nebo telefonicky
ČTc 384 721 300.

Na setkání s Vámi se těší Pavel Pekař, hlavní organizátor.

horizontal rule

ŘÁD

Obecná ustanovení:
Účastník Traktor trialu je povinen dodržovat pokyny organizátora a zdržet se jednání ,které by bylo v rozporu s tímto řádem.Nedodržení níže uvedených nařízení by vedlo k vyloučení účastníka ze soutěže a vykázání z pozemku Traktor trialu. Každý  účastník odpovídá za své chování.Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné zranění, škody na strojích a zařízení účastníků.

Účastník:

1.Osoba starší 18.let
2.Dále je řidič nesmí požívat alkoholické nápoje,psychotropní látky,před a během soutěže.
3.Nesmí vjíždět a vstupovat mimo vyhrazený prostor.
4.Musí dbát bezpečnostních,ekologických,požárních pravidel.
5.Musí upozornit organizátora na případné závady a nedostatky.
6.Musí se vyvarovat chování,které by vedlo ke zranění,zranění ostatních účastníků a diváků.
7.Musí přizpůsobit jízdu technickému stavu stroje a terénním podmínkám atd.
8.Nesmí způsobovat škodu na zařízení a ostatním vybavení.
9.Odpovídá za svůj stroj jakož i za jeho technický stav.Případné škody si účastníci navzájem vyrovnají nebo jiným způsobem vyřeší.
10.Musí dodržovat pořádek a čistotu v celém areálu Traktor trialu.

Účastník, dále jen řidič stroje a spolujezdec byl seznámen se všemi body tohoto řádu a souhlasí s ním.To potvrzuje svým podpisem na podpisovém listě.

Fotogalerie

1.část
2.část
3.část

Naši sponzoři

Společnost Kofola a.s., je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů v České a Slovenské republice.

Vyzkoušejte naše produkty v místním hostinci Šalmanovice.

horizontal rule

 

horizontal rule

Poslední aktualizace této stránky 26.03.2007
www.salmanovice.esnet.cz