Traktor TRIAL 2007
Š a l m a n o v i c k á   s t r o u h a
www.salmanovice.zemen.cz

www.traktory.net

Šalmanovice 9.června 2007Aktuality

20.06.2007
Ještě pár záběrů od našeho kamaráda ve fotogalerii číslo II.

10.06.2007
Ahoj všem. Díky za návštěvu šalmanovického Traktor Trialu. Děkujem zejména pořadateli Pavlu Pekařovi za skvěle připravenou akcičku. Pro Vás všechny je připravena malá fotogalerie. Těšíme se na shledání třeba za rok :-)

09.06.2007
Začínáme.
Vítejte v Šalmanovicích!

07.06.2007
Žádné další novinky pro Vás již nemáme :-)
Je v podstatě hotovo a připraveno. Za pár hodin začínáme a čeká nás velmi teplý relaxační polojasný den s teplotami kolem 30 st.C.
Děkujeme všem přihlášeným a srdečně zveme diváky veškeré věkové kategorie.
První soutěžící již přijedou v pátek odpoledne.
Děkujeme všem za přízeň.

04.06.2007
Do začátku traktorové soutěže skutečně už zbývá je pár dní a hodin. Terén je připraven, připraveno parkoviště a ostatní prostory.
Doposud je přihlášeno 42 soutěžících, ale několik dalších avizovalo přihlášení těsně před začátkem soutěže.

24.05.2007
Přípravy na letošní Traktor Trial spěchají do
závěrečné části.Vše klape a tak Vám věnuji odpovědi na dotazy.
Pro páteční účastníky je připravena přilehlá louka a pro ty zhýčkanější ubytování viz. www.traktory.net.
Kdo nestihne odeslat přihlášku do 30.5.2007 se dodatečně přihlásí na místě ráno od 7.30 do 8.30 hod.
Pozor změna v ceně startovného.
Původních 200,- jsem byl nucen zvýšit na 230,-
jelikož došlo ke změně tarifu pojištění a to jsem zjistil až po jednání s pojišťovnou, která zaštítí celou akci.
Tímto Vám děkuji za pochopení.

Pavel Pekař
chief director
Traktor Trial Šalmanovice.

16.05.2007
Zveřejněna specifikace soutěže. Viz. níže uprostřed.

16.05.2007
Dovolujeme si Vás čtenáře a hlavně potenciální soutěžící upozornit, že termín podání přihlášek 30.května 2007 se blíží. Pospěšte si a správně vyplněnou přihlášku zašlete na adresu pořadatele.
Děkujeme.

16.05.2007
Nyní již skoro 40 aktuálně přihlášených soutěžících.
Oficiální stránky již v provozu ZDE.
Reklamní plakát ZDE.

15.04.2007
Avizovaná změna adresy našich stránek Šalmanovic, se dotkne též stránek Trialu. Prosím poznamenejte si ji. S tím souvisí i možná nefunkčnost odkazů, informujte prosím na david@zemen.cz

02.04.2007
Loni nás navštívilo přibližně 2.500 platících lidí a 32 soutěžících. Již dnes máme aktuálně 25 platných přihlášek a to máme před sebou ještě dva měsíce. :-)

28.03.2007
Ahoj, někteří naši čtenáři se dotazují kde vlastně Šalmanovice jsou. Leží v jižních Čechách, 15km od města Třeboně směr Nové Hrady.

27.03.2007
V loňském roce na konci závodu proběhla soutěž o benzínový motor pro traktůrek v přibližné hodnotě 20.000 korun českých. Vítěz musí do začátku letošního ročníku postavit funkční traktůrek. Pokud tak neučiní motor musí vrátit pořadateli, v opačném případě mu zůstane na věky. Myslíte, že již traktůrek postavil? Navštivte fórum.

26.03.2007
Napište nám Vaše náměty, zkušenosti, nebo s čím k nám na Trial přijedete. Těšíme se na Vaše názory ve Fóru letošního Trialu.

22.03.2007
Uveřejňujeme další informace k letošnímu soutěžnímu klání Traktor Trialu 2007.
Informace jsou uprostřed naší stránky.
Aktuálně je k dispozici program, přihláška, parkování, pravidla a řád soutěže.
Už připravujete Traktůrky domácí výroby?

14.03.2007
Jak jsme slíbili, zveřejňujeme termín letošní akce Traktor TRIAL Šalmanovická strouha 2007. Letošní ročník bude 9.června v sobotu. Podrobnosti jak a kde se přihlásit, podmínky a další informace, ve spolupráci s pořadatelem Pavlem Pekařem připravujeme.
Apropo pamatujete si na minulou soutěž na konci TRIALu? :-)

www.salmanovice.zemen.cz


Trial
v obrazech

Traktor TRIAL 2006

Traktor TRIAL 2006

Traktor TRIAL 2006

Obecné - Program - Přihláška - Specifikace - Parkování
Provozní řád a pravidla soutěže

Fotogalerie I.
Fotogalerie II.

Traktor Trial Šalmanovická strouha
si Vás dovoluje pozvat na 7.ročník setkání
traktorů domácí výroby.
Na setkání s Vámi se těší Pavel Pekař.


Program:
07:30 hod. - Příjem účastníků, strojů, dodatečné přihlášky
08:30 hod. - Začátek soutěžního setkání

SPANILÁ JÍZDA
TERÉNNÍ SEKCE
PŘETAHOVÁNÍ
TAHÁNÍ ZÁVAŽÍ
SPRINT VE DVOJICÍCH
BAHNA
VOLNÉ JÍZDY

Po celou dobu soutěžního klání bude hrát reprodukovaná hudba,
bude zajištěno občerstvení a koutek pro manželky.

18:00 hod. - Předpokládaný konec a vyhlášení výsledků


Přihláška:
Přihláška je k dispozici ke stažení v PDF formátu
ZDE.
Startovné 230,- CZK
Žádáme o vyplnění a zaslání dle instrukcí na adresu pořadatele:

Pavel Pekař
Vrchlického 935
379 01 Třeboň

nebo telefonicky 384 721 300 nejpozději do 30.5.2007.


Specifikace:

TERÉNNÍ AKCE:
Stroje pojedou v pořadí dle bodovací listiny vytyčenou sekcí.
Trestné body se počítají za každou spadlou podložku, kůlek, 3x couvání (za sebou),uzávěrku (pouze 4x4), cizí pomoc, nedokončení.

PŘETAHOVÁNÍ:
Stroje k sobě najedou tak, aby při tahu nedošlo k převrhnutí. Lano bude spolehlivě zajištěno a v polovině označeno. Stroje na znamení táhnou dokud jeden ze strojů neprotne středovou mez, max. 30 vteřin. Řidiči nesmí táhnout trhavě tak, aby nedošlo k převrhnutí stroje. Neprotne-li náprava středovou mez do stanoveného limitu, měří se vzdálenost od této meze. Soupeří rovnocenné stroje, každý s každým.

TAHÁNÍ ZÁVAŽÍ:
Úkol, projet vytyčenou sekcí za nejkratší dobu se závažím. Měří se čas, 1 vteřina = 1 trestný bod. Závaží bude odměřeno podle výkonu stroje, kategorie jsou 1, 2, 3.

SPRINT DVOJIC:
Stroje se řadí na START ve dvojicích rovnocenných rychlostí. Úkolem je projet vytyčenou trať za co nejkratší dobu.

BAHNA:
Úkolem je projet vytyčenou tratí nezpevněným terénem. Stroje 4x4 mohou použít uzávěrku.

HLEMÝŽDÍ JÍZDA:
Úkolem soutěže je docílit co nejpomalejší rychlost jízdy při zařazení nejnižšího převodového stupně. Při jízdě se nesmí používat spojka.

VOLNÉ JÍZDY:
Nepovinná ukázka dovednosti řidičů a výkonu strojů. Řidiči se zvolí libovolnou sekci a předvedou neobvyklou jízdu. Hodnotí traťoví komisaři.


Parkování:
Bude speciálně vyhrazeno pro návštěvníky na vyznačeném pozemku. V případě velkého zájmu a počtu návštěvníků dbejte prosíme na to, abychom neomezovali průjezd obcí a výjezdů ze soukromých pozemků. Děkujeme.

Příjezd do Šalmanovic:
Doporučujeme trasu od Třeboně směrem na Nové Hrady, cca 15 km. Za cedulí obce ve směru z Třeboně nebo Suchdola n./L. pravotočivá svažující se vozovka a po pravé straně již značeno parkoviště pro návštěvníky.


Pravidla a řád soutěže:
Obecná ustanovení:
Účastník Traktor trialu je povinen dodržovat pokyny organizátora a zdržet se jednání ,které by bylo v rozporu s tímto řádem.Nedodržení níže uvedených nařízení by vedlo k vyloučení účastníka ze soutěže a vykázání z pozemku Traktor trialu. Každý účastník odpovídá za své chování.Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné zranění, škody na strojích a zařízení účastníků.

Účastník:

1. Osoba starší 18.let
2. Dále je řidič nesmí požívat alkoholické nápoje, psychotropní látky, před a během soutěže.
3. Nesmí vjíždět a vstupovat mimo vyhrazený prostor.
4. Musí dbát bezpečnostních, ekologických, požárních pravidel.
5. Musí upozornit organizátora na případné závady a nedostatky.
6. Musí se vyvarovat chování, které by vedlo ke zranění, zranění ostatních účastníků a diváků.
7. Musí přizpůsobit jízdu technickému stavu stroje a terénním podmínkám atd.
8. Nesmí způsobovat škodu na zařízení a ostatním vybavení.
9. Odpovídá za svůj stroj jakož i za jeho technický stav. Případné škody si účastníci navzájem vyrovnají nebo jiným způsobem vyřeší.
10. Musí dodržovat pořádek a čistotu v celém areálu Traktor trialu.

Účastník, dále jen řidič stroje a spolujezdec byl seznámen se všemi body tohoto řádu a souhlasí s ním. To potvrzuje svým podpisem na přihlášce.Fórum
Vaše názory,
náměty,
zážitky

Pište Vaše náměty, zážitky, tajemství s čím k nám přijedete.


Sponzoři

Trial
v obrazech

Traktor TRIAL 2006

Traktor TRIAL 2006

Traktor TRIAL 2006

 

Poslední aktualizace 20.06.2007 08:50:30
www.salmanovice.zemen.cz