Šalmanovice.CZ
www.salmanovice.zemen.cz

TRAKTOR TRIAL ŠALMANOVICE 2005
5.ročník

Suma sumárum

fotogalerie
účastníků 40
návštěvníků 2.750 platících diváků


Traktor Trial - Šalmanovická strouha 2005
si Vás dovoluje pozvat na 5.ročník setkání traktorů domácí výroby.

PROGRAM:
07.30 hod. - Příjem účastníků,strojů
08.30 hod. - Začátek soutěžního setkání
18.00 hod. - Předpokládaný konec a vyhlášení výsledků

SPANILÁ JÍZDA
TERENNÍ SEKCE
PŘETAHOVÁNÍ
TAHÁNÍ ZÁVAŽÍ
SPRINT VE DVOJICÍCH
BAHNA
VOLNÉ JÍZDY

Závazné přihlášky zasílejte na adresu
Pavel Pekař, Vrchlického 935, Třeboň 379 01 nebo telefonicky
GSM 724 026 689, ČTc 384 721 300.

Startovné 170,-Kč

Na setkání s Vámi se těší Pavel Pekař a Petr Kohout, hlavní organizátoři.

horizontal rule

 ŘÁD

Obecná ustanovení:
Účastník Traktor trialu je povinen dodržovat pokyny organizátora a zdržet se jednání ,které by bylo v rozporu s tímto řádem.Nedodržení níže uvedených nařízení by vedlo k vyloučení účastníka ze soutěže a vykázání z pozemku Traktor trialu. Každý  účastník odpovídá za své chování.Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné zranění, škody na strojích a zařízení účastníků.

Účastník:

1.Osoba starší 18.let
2.Dále je řidič nesmí požívat alkoholické nápoje,psychotropní látky,před a během soutěže.
3.Nesmí vjíždět a vstupovat mimo vyhrazený prostor.
4.Musí dbát bezpečnostních,ekologických,požárních pravidel.
5.Musí upozornit organizátora na případné závady a nedostatky.
6.Musí se vyvarovat chování,které by vedlo ke zranění,zranění ostatních účastníků a diváků.
7.Musí přizpůsobit jízdu technickému stavu stroje a terénním podmínkám atd.
8.Nesmí způsobovat škodu na zařízení a ostatním vybavení.
9.Odpovídá za svůj stroj jakož i za jeho technický stav.Případné škody si účastníci navzájem vyrovnají nebo jiným způsobem vyřeší.
10.Musí dodržovat pořádek a čistotu v celém areálu Traktor trialu.

Účastník, dále jen řidič stroje a spolujezdec byl seznámen se všemi body tohoto řádu a souhlasí s ním.To potvrzuje svým podpisem na podpisovém listě.

horizontal rule