Šalmanovice.CZ
http://www.salmanovice.zemen.cz

Dětský maškarní karneval Šalmanovice 13. října 2007

Místo konání:
Termín:

Sponzoři:

 

Šalmanovice v místním hostinci
13. října 2007 od 14 hodin

Kofola, a.s.
Sbor dobrovolných hasičů Šalmanovice
Nestlé, a.s.
Obec Jílovice
Jaroslav Fučík - hostinský

.... a další

Návštěvnost: cca 30 dětí
cca 70 dospělích
Myšlenka: V letošním roce 2007 se odehrálo již několik kulturních akcí v naší obci. Zejména tradiční Traktor TRIAL a po té v červenci jsme oslavili 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Šalmanovice. Na jaře pak Masopust a Myslivecký ples. Nechtěli jsme zapomenout také na naše nejmenší obyvatele. Zrodila se myšlenka uspořádání dětského maškarního karnevalu a to v netradičním termínu. Věříme, že se náš nápad ujal a dětem se karneval líbil.
Poděkování: Děkujeme všem maskám v podání zejména nejmenších obyvatel, také všem sponzorům a zejména samotným organizátorům, bez kterých by se celá akce nemohla konat.

FOTOGALERIE

horizontal rule

Poslední aktualizace 22.10.2007 21:59:08